Rettelser til 1. opplag av Strikkeskatter fra Sandnes Garn

BLOMSTERKOFTA, s. 40

Når arbeidet måler totalt 34 (35) 36 (37) 37 cm, felles det til ermehull i hver side av arbeidet slik: Strikk til 4 (4) 4 (5) 5 m før merketråden i siden, fell av 8 (8) 8 (10) 10 m, strikk til 4 (4) 4 (5) 5 m før markøren, lukk 8 (8) 8 (10) 10 m av, strikk omg rundt. 

MARIUSJAKKEN, s. 73

Vrangborden strikkes fram og tilbake, og ikke rundt som angitt i oppskriften.

Side 73 (bolen, etter man har strikket vrangbord, skiftet pinne og økt): 
Strikk glattstrikk i bunnfargen til arbeidet måler 58 (59) 60 (60) 61 cm. Fell 2 (2) 3 (3) 3 m på hver side av merkene. Legg arbeidet til side og strikk begge ermene.

Side 74 (knappestolper):
Knapphull strikkes slik fra retten: Strikk 1 r, 1 vr, 1 r, fell 2 m. Strikk 1 r, 1 vr fram til neste knappehull, fell 2 m. Fra vrangen, legg opp 1 ny m når du kommer til hullet, og på neste pinne, strikk 1 r, 1 vr r i denne m, fra retten. 

Side 75 (montering):
Fest alle tråder, og sy knappene i venstre ribbekant. 

NANCYGENSEREN, s. 93

Side 93 (bolen):
Legg opp 236 (248) 264 (288) 312 m på p nr. 2,5 med farge 2 og strikk 1 omg r, 1 omg vr. Skift til farge 4 og strikk 1 omg r, omg vr. Skift til farge 1 og strikk 1 omg r, 1 omg vr og 1 omg r. Sett nå merketråder ….

Side 93 (ermene):
Legg opp 45 (47) 49 (51) 55 m på nr. 2,5 med farge 2 og strikk 1 omg r, 1 omg vr. Skift til farge 4 og strikk 1 omg r, 1 omg vr. 

Side 94 (fell så til raglan slik):
Strikk nå mønster etter diagram II, strikk 17 (18) 19 (20) 22 rapporter. 

Side 94 (halskant):
Plukk opp 116 (120) 126 (132) 140 m i halsfellingen med p nr. 2,5 og farge 1. Strikk 1 omg vridd r, 1 omg vr. Skift til farge 4 og strikk 1 omg r, 1 omg vr. Skift til farge 2 og strikk 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r og fell av. 

HOLMENKOLLENJAKKEN, s. 116

Side 116 (bærestykket):
Det er nå 120 (132) 144 (156) 168 m igjen. Legg opp 7 m på slutten av pinnen = oppklippsmasker. Arbeidet strikkes nå rundt. Strikk alltid første og siste oppklippsmaske vr. Strikk diagrammet. Strikk oppklipps- maskene med annenhver m i bunnfarge og mønsterfarge. Det felles 1 gang i selve diagrammet (2 m pr. rapport). Når diagrammet er ferdig, fell av oppklippsmaskene. Jakken strikkes videre fram og tilbake. 

Side 119 (knappestolper):
Knappehull strikkes slik fra retten: Strikk 1 r, 1 vr, 1 r, fell 2 m. 

BLOMSTERSJALET, s. 31

Følg rettelsene fra Start til Diagram 2

Legg opp 352 m løst i både FARGE 1 + FARGE 2 (bruk to-trådsteknikken med FARGE 1 nederst).

Klipp FARGE 1, og fortsett strikkingen i FARGE 2:

1. p (VS) strikk alle m r.
2. p (RS) strikk alle m r.
3. p (VS) strikk alle m r.

Nå skal du strikke etter DIAGRAM 1, og samtidig begynner fellingene på hver RS-pinne (vist i rød skrift i teksten under): 

DIAGRAM 1 tekst:

1. p (RS) 2 vridd r-sm, strikk 171 r, 2 vridd r-sm, 1 r, PM, 1 r, 2 r-sm, strikk 171 r, 2 r-sm = 348 m (fellet 4 m).

2. p (VS) strikk alle m vr.

3. p (RS) 2 vridd r-sm, 1 r, * 4 r, 2 r-sm, 2kast, 3 vridd r-sm, 2kast, SKPO, 3 r *, gjenta *-* til 3 m før M, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, 3 r, 2 r-sm, 2kast, 3 vridd r-sm, 2kast, SKPO,  3 r ; gjenta nå *-* til det er 4 m igjen på pinnen, 2 r, 2 r-sm = 344 m

4. p (VS) 3 vr, * 4 vr, (1 r + 1 vr i 2kastet), 1 vr, (1 vr + 1 r i 2kastet), 5 vr *, gjenta *-* til 1 m før M, 1 vr, M, 2 vr ; gjenta nå *-* til det er 2 m igjen på pinnen, 2 vr.

5. p (RS) 2 vridd r-sm, * 2 r, 3 r-sm, 2kast, 1 vridd r, kast, SKPOSPOS, kast, 1 vridd r, 2kast, 3 vridd r-sm, 1 r *, gjenta *-* til 16 m før M, 2 r, 3 r-sm, 2kast, 1 vridd r, kast, SKPOSPOS, kast, 1 vridd r, 2kast, 3 vridd r-sm, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, 3 r-sm, 2kast, 1 vridd r, kast, SKPOSPOS, kast, 1 vridd r, 2kast, 3 vridd r-sm, 1 r ; gjenta nå *-* til det er 3 m igjen på pinnen, 1 r, 2 r-sm = 340 m.

6. p (VS) 2 vr, * 2 vr, (1 r + 1 vr i 2kastet), 5 vr, (1 vr + 1 r i 2kastet), 3 vr *, gjenta *-* til M, 1 vr ; gjenta nå *-* til det er 1 m igjen på pinnen, 1 vr.

7. p (RS) 2 vridd r-sm, 1 r, SKPO, kast, 1 vridd r, SKPO, kast, 1 r, kast, 2 r-sm, 1 vridd r, kast, 2 r-sm, 1 r, * 2 r, SKPO, kast, 1 vridd r, SKPO, kast, 1 r, kast, 2 r-sm, 1 vridd r, kast, 2 r-sm, 1 r *, gjenta *-* til 15 m før M, 2 r, SKPO, kast, 1 vridd r, SKPO, kast, 1 r, kast, 2 r-sm, 1 vridd r, 1 r, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, 1 r, 1 vridd r, SKPO, kast, 1 r, kast, 2 r-sm, 1 vridd r, kast, 2 r-sm, 1 r ; gjenta nå *-* til det er 2 m igjen på pinnen, 2 r-sm = 336 m.

8. p (VS) strikk alle m vr.

9. p (RS) 2 vridd r-sm, 2 r, 2kast, 3 vridd r-sm, 1 r, 3 r-sm, 2kast, 3 r, * 4 r, 2kast, 3 vridd r-sm, 1 r, 3 r-sm, 2kast, 3 r *, gjenta *-* til 14 m før M, 4 r, 2kast, 3 vridd r-sm, 1 r, 2 r-sm, kast, 1 r, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, 1 r, kast, SKPO, 1 r, 3 r-sm, 2kast, 3 r ; gjenta nå *-* til det er 15 m igjen på pinnen, 4 r, 2kast, 3 vridd r-sm, 1 r, 3 r-sm, 2kast, 2 r, 2 r-sm = 332 m

10. p (VS) * 3 vr, (1 r + 1 vr i 2kastet), 3 vr, (1 vr + 1 r i 2kastet), 4 vr *, gjenta *-* til 12 m før M, 3 vr, (1 r + 1 vr i 2kastet), 7 vr, M, 7 vr, (1 vr + 1 r i 2kastet), 4 vr ; gjenta nå *-* til det er 13 m igjen på pinnen, 3 vr, (1 r + 1 vr i 2kastet), 3 vr, 1 vr + 1 r i 2kastet), 3 vr.

11. p (RS) 2 vridd r-sm, 3 r, kast, SKPOSPOS, kast, 5 r,  * 6 r, kast, SKPOSPOS, kast, 5 r *, gjenta *-* til 13 m før M, 6 r, kast, SKPOSPOS, kast, 1 r, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm,  1 r, kast, SKPOSPOS, kast, 5 r ; gjenta nå *-* til det er 14 m igjen på pinnen, 6 r, kast, SKPOSPOS, kast, 3 r, 2 r-m = 328 m.

12. p (VS) strikk alle m vr.

13. p (RS) 2 vridd r-sm, strikk r til 4 m før M, 3 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 3 r-sm, strikk r til det er 2 m igjen på pinnen, 2 r-sm = 322 m.

14. p (VS) strikk alle m vr.

Fortsett slik etter DIAGRAM 1:

1. p (RS) 2 vridd r-sm, strikk r til 3 m før M, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, strikk r til det er 2 m igjen på pinnen, 2 r-sm = 318 m.

SKIFT TIL FARGE 1 (klipp FARGE 2):

2. p (VS) Strikk alle m vr.

SKIFT TIL FARGE 2 (klipp FARGE 1):

3. p (RS) 2 vridd r-sm, strikk r til 3 m før M, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, strikk r til det er 2 m igjen på pinnen, 2 r-sm = 314 m.

4. p (VS) strikk r til 2 m før M, 2 vr, M, 2 vr, strikk r ut pinnen.

Gjenta 3. + 4. p 6 ganger:

SKIFT NÅ TIL FARGE 1 (klipp FARGE 2), og strikk nå ifølge DIAGRAM 2 sammen med FARGE 4 slik:

RS: 2 vridd r-sm, strikk r til 3 m før M, 2 vridd r-sm, 1 r, M, 1 r, 2 r-sm, strikk r til det er 2 m igjen på pinnen, 2 r-sm = 286 m.

VS: strikk alle m vr. 
( - ELLER strikk ‘speilvendt rett’ tilbake fra RS, for å unngå flyttingene av trådene fra VS. HUSK da bare at maskene på etterfølgende RS skal strikkes i bakerste maskeledd, for at maskene ikke skal snu seg).

OBS: legg merke til at det på 18. p (VS) i DIAGRAM 2 skiftes til FARGE 2!

[Fortsett i boken] ’ETTER DIAGRAM 2 FORTSETTER DU I FARGE 2 SLIK:’ nederst på side 34, 2. spalte.