Årets bøker 2021


VÅREN

Stacey Halls
Hittebarnet
Oversatt av Morten Hansen
Januar

Jo Pratt 
Den fleksible familiekokeboken
Oversatt av Dorthe Erichsen og Jon Berg
Januar

Frank Martela
Et meningsfylt liv
Oversatt av Inger Sverreson Holmes
Februar

Richard Osman
Torsdagsmordklubben
Oversatt av Kari Engen
Februar

 

HØSTEN

Stacey Halls
The Familiars
Oversatt av ?
August

Abigail Dean
Jente A
Oversatt av Kirsti Vogt
September

Maggie O'Farrell
Hamnet
Oversatt av Kirsti Vogt
September

Marco Balzano
Jeg blir her 
Oversatt av Astrid Nordang
Oktober

Richard Osman
Torsdagsmordklubben 2
Oversatt av Kari Engen
Oktober

Jon Berg
På biltur i Sørvest-England
Fotografier av André Clemetsen
Oktober